Čepin 2 i Čepin 3
Čepinske župe

Župa Uskrsnuća Kristova

Adresa i kontakti:

Kralja Tomislava 11, 31 431 Čepin
Telefon: 031/381-486
Mob. za hitne slučajeve: 098/438-593
E-mail: zupa.cepin2@gmail.com
Župnik: vlč. dr. Đurica Pardon
Pastoralni suradnik: vlč. Helmut Schumacher

Raspored misa:

– utorak i četvrtak: 17:00 – župnik
– srijeda, petak i subota: 17:00 – pastoralni suradnik
– nedjelja: 10:30 i 17:00

Radno vrijeme župnog ureda:

– utorkom i četvrtkom: 15:00 – 17:00