Čepinske župe

Vjerničke skupine

Uz katehetske skupine, župna pastoralna i župna ekonomska vijeća, svaka naša župna zajednica ima i više drugih vjerničkih skupina: čitače, pjevače, orguljaše, ministrante, Živu krunicu, osobe koje prikupljaju i broje milostinju itd., a i mnogi drugi vjernici na različite načine pridonose radu župa.

Čitači

Iako je u Crkvi poznata služba čitača, ipak je najčešće vrše obični vjernici laici, žene i muškarci, koji nisu postavljeni u tu službu. Tako je i u našim župama. U svakoj od naših župa ima veći broj čitača koji s vremena na vrijeme dobiju raspored čitanja i po njemu se ravnaju. Podijeljeni su po desetak skupina, a rasporedom je određeno ne samo dan kada čitaju, nego i koje čitanje. Sastaju se prema potrebi.

Pjevači

U našim crkvama njeguje se pučko pjevanje. U skladu s liturgijskim preporukama, stavljamo naglasak na sudjelovanju cijele zajednice. U objema župnim zajednicama ima veći broj orguljaša i pjevača. Oni se redovito pripremaju za nedjeljna euharistijska slavlja i slavlja svetkovina, a predvodnici su u pjevanju i u svim drugim liturgijskim prilikama. Sastaju se u vlastitim župama srijedom u 18 sati.

Ministranti

Ministranti služe oko oltara, pomažu župniku da euharistijsko slavlje bude dostojanstveno. U svakoj od naših župa ima po desetak i više ministranata, od uzrasta razredne nastave do srednjoškolaca, studenata i mladih radnika. U Župi Duha Svetoga ima i tzv. ministranata-suradnika, tj. starijih mladića koji imaju dodatna značajnija zaduženja.

Misijska skupina

Kao i ostale skupine, u objema našim župama postoji misijska skupina. Dok su u Župi Duha Svetoga u njezin rad uključena djeca osnovnoškolskog uzrasta, u Župi Uskrsnuća Kristova okupljeni su odrasli župljani, mahom žene. Sastaju se redovito i za važnije događaje, posebno došašće, korizmu, Misijsku nedjelju i Nedjelju Caritasa, pripremaju različite rukotvorine i prodaju ih, a prikupljeni novac ide u dobrotvorne svrhe.

Živa krunica

Živa krunica je pobožnost koju naše župe njeguju dugi niz godina. Sastavljena je od više skupina po 20 osoba, a svaka skupina čini jedan vijenac. Unutar jednog vijenca vjernici su podijeljeni posebnim rasporedom na mjesečnoj bazi, tako da se svatko od njih obvezuje svakodnevno moliti raspoređeno otajstvo krunice i nad njim razmatrati. Više se o živoj krunici može saznati ovdje. U Župi Uskrsnuća Kristova ima tri vijenca, tj. 60 osoba, a u Župi Duha Svetoga dva, tj. 40 osoba. Osim što privatno mole, članovi predvode molitvu krunice i prije svake svete Mise.