Sveti Valentin i online puzzle za najmlađe

Sveti Valentin i online puzzle za najmlađe

Sveti Valentin poznat je kao svetac zaljubljenih, a iako se na 14. veljače u društvu navelike različitim oblicima iskazivanja naklonosti i ljubavi obilježava Valentinovo, u Crkvi je tada svagdan, tj. običan dan.

Prema nedovoljno sigurnim podacima, sveti je Valentin živio u 2./3. st., vjerojatno je bio biskup i podnio je mučeničku smrt. Budući da za većinu ranokršćanskih mučenika nemamo sačuvanih vjerodostojnih podataka, pa tako ni za sv. Valentina, Crkva je 1969. god., kada je učinjena velika reforma crkvenog kalendara, dokinula njegov spomendan. Danas je tako njegov lik sveden na društvene običaje, a koji uglavnom ne mare ni za to tko je sveti Valentin bio ni kakvu je žrtvu života podnio.

Ipak, budući da djeca najviše obilježavaju Valentinovo, donosimo za njih online puzzle s likom svetog Valentina. (Priredila: S. M. Gladić)