Sveta Misa na Dan bolesnika

Sveta Misa na Dan bolesnika

Na spomendan Gospe Lurdske, kada se slavi i Dan bolesnika, u crkvi Uskrsnuća Kristova slavljena je sveta Misa za sve bolesnike i stare naših obiju župa. Župnik Đurica Pardon i župnik u miru Helmut Schumacher najprije su ispovijedali sve one koji su htjeli pristupiti sakramentu, a potom je slavljena sveta Misa, tijekom koje su bolesnici i stari primili sakrament bolesničkog pomazanja.

Samo dijeljenje sakramenta vidljivo je kroz tri obreda: polaganje ruku, blagoslovna molitva nad uljem i samo pomazanje. Dok su mazali čelo i ruke, svećenici su govorili ove riječi:

“Ovim svetim pomazanjem i svojim preblagim milosrđem neka ti pomogne Gospodin i milost Duha Svetoga, da te slobodna od grijeha spasi i milostivo pridigne.

Molilo se za zdravlje duše i tijela bolesnih i starih naših župa, a također se molilo i za sve one koji se skrbe za svoje bolesnike. Na takav način snažnije je izražena povezanost cijelih župnih zajednica, posebno između zdravih župljana i onih koji zbog onemoćalosti više ne mogu sami dolaziti u crkvu. (S. M. Gladić)