Razmišljanje s povodom: Dan žena

Razmišljanje s povodom: Dan žena

Svjetovni međunarodni Dan žena povod je za razmišljanje o stvarnoj snazi žene i njezinom poslanju u današnjem svijetu. Nemamo boljeg primjera i uzora ženske snage i veličine od naše nebeske Majke Marije. Skromnost, poniznost, čistoća, hrabrost, povjerenje u Boga…, sve su to osobine koje su resile predragu, prečistu Majku Gospodina našega Isusa Krista, a po njemu i našu nebesku Majku.

Činjenica da je Gospodin izabrao ženu – Mariju, po kojoj će na svijet poslati svoga Sina, nedvojbeno govori o Njegovom planu o ženi. Gospodin računa na Ženu i traži njezinu suradnju. Svojim „Neka mi bude!“ naša nebeska Majka je doista puno riskirala. Sigurno je da je kao žena bila uznemirena i imala mnogo pitanja, jer biti žena prije dvije tisuće godina i inače nije bila laka uloga. Nije ni danas. No, osluškivanje Božje poruke, život s povjerenjem u Božji naum o nama samima čini čuda –  nema tog Božjeg plana o meni koji nije ostvariv. Prepustimo Bogu svoju žensku narav te u Božjoj ljubavi potražimo one odlike koje često nazivamo ženskim, majčinskim osobinama, prepoznajmo u sebi Božju iskru i zaljubimo se u svoju ženstvenost!

Koliko smo kao žene u napasti našu žensku narav pokušavati mijenjati i izvrgnuti ih „muškom“ načinu razmišljanja i postupanja, a sve u silnoj borbi sa samom sobom i pod imperativima svijeta koji nas okružuje. Osluhnimo Božanski glas u sebi i postupajmo u skladu sa ženskom ulogom koju nam je Bog namijenio. Pozvane smo da budemo Žene! Suvremeni svijet donosi emancipaciju, borbu za ravnopravnost spolova što samo po sebi nije loše. No, brojni feministički i ženski pokreti u svijetu ponekad pretjerano favoriziraju brisanje razlika među spolovima i to dovodi do relativizacije ženskog ili muškog spola. Odgovor stoji u Starom zavjetu: „Muško i žensko, stvori ih…“, poručuje nam Knjiga Postanka. Duboko u sebi vjerujem da nam je namijenio i različite uloge, koje tek u zajedničkom djelovanju čine svijet kompletnim. Da je Gospodin htio da budemo jednaki, ne bi nas stvarao s različitostima. Poštujmo svoju žensku ulogu u svijetu, koja ni po čemu ne zaostaje za muškom ulogom. Trebamo težiti ka izjednačavanju prava na život, pružanju jednakih prilika za oba spola, niveliranju obveza oba roditelja u odgoju djece, primijeniti ista životna pravila i iste moralne vrijednosti u odgoju djece… Stvorene smo kao žene (ili kao muškarci), na sliku i priliku našeg Stvoritelja i tako treba biti!

Vesna Grbeša