Čepinske župe

Povijest čepinskih župa

Nastanak i razvoj župe Čepin

Povijesni zapisi potvrđuju da je još u 14. stoljeću postojala katolička župa u Čepinu. Najstariji sačuvani spomen je iz 1333. godine. Naime, u popisu papinske desetine iz te godine navodi se po imenu svećenik Martin de Chapa. Tada je čepinska župa bila u sklopu Pečuške biskupije, i to u sastavu Osuvačkog arhiđakonata. Arhiđakonat je zajednica više dekanata, a dekanat je zajednica više župa. Osuvački arhiđakonat se u vrijeme prije turskih osvajanja prostirao od Viljeva na zapadu do Aljmaša na istoku, a na jug je išao sve do Ivankova i Cerne. S navalom Osmanlija nestao je i redoviti crkveni administrativni ustroj, a nakon odlaska Turaka 1687. i ponovne uspostave crkvenih granica Čepin neće biti župa, nego tek filijala župe u Brođancima (koja je ponovno uspostavljena 1748.). Promjene će uslijediti zahvaljujući porastu broja stanovnika i većem doseljavanju katolika, tako da je u Čepinu 1860. god. ponovno uspostavljena župa, opet u sastavu Pečuške biskupije, a Kaločke nadbiskupije.

Nastavi čitati