Oznaka: <span>vlč. Petar Ćorluka</span>

Dekanska vizitacija župa

Sastavni dio života župe je i službeni godišnji pohod dekana. Tako je 28. veljače dekan Čepinskog dekanata preč. Petar Čorluka pohodio župe i župnika obiju župa. Dekanski pohod sastoji se od pregleda crkvenih knjiga koje se vode u župama: Matica krštenih, Matica …

Sudjelovanje mladih naših župa na Susretu mladih u Bjelovaru

Susret hrvatske katoličke mladeži susret je koji se organizira svaku drugu godinu u nekom od hrvatskih gradova. Ove godine održan je u Bjelovaru, 17. rujna, pod geslom “Srca gore”. Na njemu su sudjelovali i mladi iz naših župa, zajedno s drugim mladima …