Oznaka: <span>Marija Miloloža Pandur</span>

Molitvena skupina “Božja djeca” (Vjeronauk za predškolarce i bebe)

“Pustite malene k meni!”, Isus je rekao vama. “Pustite Isusa k nama!” Danas djeca mole sama. (Iz Spavaj mi, spavaj. Kratke molitve i pjesmice za laku noć, Naša djeca, 2015.) …