Oznaka: <span>dekanska vizitacija</span>

Dekanska vizitacija župa

Sastavni dio života župe je i službeni godišnji pohod dekana. Tako je 28. veljače dekan Čepinskog dekanata preč. Petar Čorluka pohodio župe i župnika obiju župa. Dekanski pohod sastoji se od pregleda crkvenih knjiga koje se vode u župama: Matica krštenih, Matica …