Obred pepeljenja u našim župama

Obred pepeljenja u našim župama

U objema našim župama u svetim Misama na Čistu srijedu, koje je predslavio župnik Đurica Pardon u zajedništvu s vlč. Helmutom Schumacherom, nakon homilije i blagoslova pepela bio je obred pepeljenja. Pepeo nas poziva na pokoru, a taj se obred vrši od davnine. Može se činiti posipanjem po glavi ili pravljenjem znaka križa na čelu vjernika. Riječi koje se pritom izgovaraju mogu biti: “Obratite se i vjerujte Evanđelju” ili “Spomeni se, čovječe, da si prah i da ćeš se u prah obratiti”.

Mi smo imali priliku vidjeti kako izgledaju oba načina. Dok je župnik Đurica Pardon vjernike posipao pepelom, praveći njime znak križa iznad glave, župnik u miru vlč. Helmut Schumacher pravio je pepelom znak križa na čelu. Mogli smo čuti i riječi “Spomeni se, čovječe…” i “Obratite se…”. Bogatstvo je to obreda Katoličke Crkve, a svojom nas simbolikom poziva da na početku korizmenog vremena nastojimo svojim životom biti sve sličniji Kristu – čineći dobra djela u skrovitosti, tako da nam ne zna ljevica što čini desnica. Time ćemo učiniti i sebi i drugima dobro, a Bogu iskazati iskrenu zahvalnost na daru otkupljenja. (S. M. Gladić)