Čepinske župe

O župniku

Đurica Pardon, rođen 3. listopada 1966. u pograničnom srijemskom selu Nijemci, gdje je završio osnovnoškolsko obrazovanje. Srednjoškolsku izobrazbu stekao je u Zagrebu na Interdijecezanskoj klasičnoj gimnaziji na Šalati. Teološki studij završio je 1994. godine na Teologiji u Đakovu, afilijiranoj Katoličkom bogoslovnom Fakultetu u Zagrebu, diplomskim radom na temu „Politeuma en ouranoij, Biblijsko-teološka analiza pojma domovina u SP s posebnim osvrtom na Fil 3,20“. Zaređen je za svećenika Rimokatoličke Crkve u prostoru Osnovne škole „Antun Gustav Matoš“ u Vinkovcima 1995.

Akademski stupanj magistra znanosti postigao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2012. godine obranivši magistarski rad naslovljen: „Zemlja: dar, kušnja i zadatak, Teologija zemlje u knjizi Postanka 1-11.“, koji je objavljen u izdanju Glasa koncila 2014. godine. Doktorirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2017. godine obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom “Teologija zemlje u metaforici proroka Hošee” koja je iste godine u cijelosti objavljena u izdanju Glasa koncila. Sudjeluje na znanstvenim skupovima bibličara i drugim znanstvenim i pastoralnim kolokvijima.

U svom dugogodišnjem znanstvenom i praktičnom radu bavi se proučavanjem biblijske teologije zemlje i drugim temama povezanim s ekologijom, političkom teologijom, ekonomskom teologijom, teologijom zemljoradnje, održive poljoprivrede, uzgoja stoke i bilja, a proučava i teološke teme vezane uz problematiku domoljublja, Domovinskog rata, prognaništva, iseljavanja i migracija stanovništva.

Suradnik je na Psihološko-duhovnim seminarima „Muškarac između zemlje i neba“  BIOS-a Đakovačko-osječke nadbiskupije. Objavljuje članke u časopisima „Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije”, „Diacovensia“, „Bogoslovska smotra“ i piše homilije u časopisu „Služba riječi“. Piše kolumne s područja Integralne ekologije u časopisu KANA i osvrte s biblijskom tematikom u časopisu Subotičke biskupije „Zvonik“. Voditelj je „Hrvatskog katoličkog biblijskog djela“, ustanove Hrvatske biskupske konferencije za promicanje biblijskog pastorala i član Biblijskog instituta Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Urednik je časopisa za biblijski pastoral „Biblija danas“ i član Hrvatskog tloznanstvenog društva, te član savjetodavnog odbora Hrvatske udruge OPG-a “Život”. Surađuje u Projektu CRO Laudato si’ – O brizi za naš dom koji je odobrilo Hrvatsko katoličko sveučilište, a izvodi se u suradnji s Hrvatskim nacionalnim bratstvom Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačkom mladeži u Hrvatskoj. Kao honorarni suradnik od ljetnog semestra ak. god. 2019./2020. izvodi nastavu izbornog kolegija na engleskom jeziku Integral Ecology na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.

Župnik je župe Uskrsnuća Kristova i župni upravitelj Župe Duha Svetoga u Čepinu.