Neplanirana propovijed vlč. Leopolda Ćurčića u crkvi Duha Svetoga

Neplanirana propovijed vlč. Leopolda Ćurčića u crkvi Duha Svetoga

U petak, 24. veljače 2023. god. u crkvi Duha Svetoga poslije križnog puta slavljena je sveta Misa, a zbog spriječenosti župnika Đurice Pardona predslavio ju je vlč. Juraj Kovačić, umirovljeni župnik sarvaški. Njemu se pridružio kao suslavitelj vlč. Leopold Ćurčić, rođen u župi Duha Svetoga, a sada na službi župnika u Vukomercu (Zagreb). Vlč. Ćurčić je živio u Čepinu do prvog razreda osnovne škole, a kada mu je otac umro preselio je s majkom i dvojicom braće u Osijek, u Župu Svetog Leopolda Bogdana Mandića i ondje je slavio Mladu Misu. Došao je u rodnu župu jer je sveta Misa bila za njegova pokojnog oca i djeda.

Nakon što je vlč. Kovačić uveo u euharistijsko slavlje i nakon pročitanih čitanja, vlč. Leopold je navijestio Evanđelje. A onda se zbilo nešto spontano i simpatično. Vjernici su, naviknuti da se uvijek drži homilija, automatski sjeli, a kako se našao u neugodnoj situaciji, vlč. Leopold je rekao: “Ljudi dragi, ja nisam planirao propovijedati.” Međutim, vjernici su i dalje ostali sjediti pa je on rekao otprilike: Pa, dobro, nema druge, moram propovijedati. I pokazao je kako proroku ne može nestati besjede (usp. Jr 18,18), jer je održao kratku, ali lijepu i tečnu homiliju. U njoj je pozvao vjernike da u ovo korizmeno vrijeme upiru svoj pogled u visine i da se znaju odvojiti od materijalnih navezanosti koje nas udaljuju od Boga.

Tako je igrom slučaja, točnije po Božjoj volji, mladi svećenik Leopold održao svoju prvu, a nadamo se ne i jedinu propovijed u crkvi svoje rodne župe. (S. M. Gladić; foto: Stjepan Ćurčić)