Gospin štit u našim župama

Gospin štit u našim župama

Što je Gospin štit?

Gospin štit je inicijativa vjernika u kojoj se oni obvezuju kroz određeno razdoblje (npr. u vrijeme došašća, korizme ili neko drugo) moliti i činiti djela žrtve za posvećene osobe: župnike i druge svećenike, redovnike, biskupe, papu, misionare, duhovnike itd. Gospin štit je zamišljen tako da u njemu sudjeluje sedmero vjernika, a svatko se od njih obvezuje, prema dogovorenom rasporedu, jedan dan u tjednu prikazati svoje molitve i žrtve na nakanu izabranog svećenika ili neke druge Bogu posvećene osobe. Na takav način se utječu Majci Božjoj da tu osobu štiti od bilo kakvih napasti u koje bi ona mogla upasti, npr. malodušnosti, oholosti, poroka, sablazni, navezanosti na materijalno, ovisnosti, gubitka vjere itd. Uz to redovito zajednički naruče, tj. prikažu i plate svetu Misu za tu osobu. Inicija­tiva Gospin štit kod nas je pokrenuta dozvolom o. provincijala pavlina u Hrvatskoj od 10. lipnja 2011., a posebno je promiče udruga Betlehem, koja, uz borbu za nerođene, poziva i na molitvu za svećenike i na molitvu za prestanak bogopsovke.

Gospin štit u čepinskim župama

Gospin štit je u našim župama zaživio zahvaljujući voditeljici gospođi Marici Perčić, te uz znanje i poticaj vlč. Helmuta Schumachera. Pokrenut je 2012. god. i održao se do 2016. Kroz tih pet godina bile su uključene sve tri čepinske župe, i to:

  • u Župi Presvetoga Trojstva – 1 skupina (7 članova);
  • u Župi Uskrsnuća Kristova – 16 skupina (7 X 16 = 112 članova);
  • u Župi Duha Svetoga – 3 skupine (7 X 3 = 21 član); tu je voditeljica bila gospođa Kata Mejdanac – Gara.

Ukupno je bilo 140 uključenih molitelja, koji su do 26. 12. 2016. g. molili za župnike, biskupe, za papu Franju, za redovnike, redovnice, buduće svećenike, za redovničke kandidate, za misionare, duhovnike, ispovjednike te za ubijene svećenike. Na svetim Misama je sudjelovala većina molitelja i platila troškove.

Iako više u našim župama nema pobožnosti Gospinog štita, gospođa Marica Perčić još uvijek ima sačuvane detaljne bilješke na koju su nakanu i kada molile skupine te kada su molitelji prikazali svetu Misu, pa neka i to ovdje bude vidljivo, s nadom da će se netko osjetiti potaknutim da se pobožnost obnovi.

Prvi Gospin štit: za župnike (od 25. studenoga do Božića 2012.)

Molitelji su molili za župnika Helmuta Schumachera, župnika u mirovini Božu Rimca, župnika u mirovini (sada pokojnoga) Gejzu Vargu te za tadašnjeg vojnog kapelana našeg područja vlč. Alojzija Kovačeka. Sveta Misa je prikazana 22. siječnja 2013. god. u 17:00 u crkvi Uskrsnuća Kristova, a slavio ju je župnik Helmut Schumacher.

Drugi Gospin štit: za biskupe (od 13. veljače do 1. travnja 2013.)

Ovaj Gospin štit bio je u objema našim župama, u Župi Uskrsnuća Kristova voditeljica je bila gospođa Marica Perčić, a u Župi Duha Svetoga gospođa Kata Mejdanac – Gara. Poticajem su ih pratili župnici vlč. Helmut Schumacher i vlč. Zvonko Pažin. Sveta Misa je prikazana u crkvi Uskrsnuća Kristova 1. travnja u 19:00, a predslavio ju je vlč. Schumacher.

Treći Gospin štit: za papu Franju (od 1. do 30. travnja 2013.) 

U ovom su Gospinom štitu bile uključene sve tri čepinske župe, a svetu Misu slavio je vlč. Schumacher 2. svibnja 2013. god. u 19:00.

Četvrti Gospin štit: za redovnike (od 1. do 30. svibnja 2013.)

Sveta Misa je slavljena u crkvi Uskrsnuća Kristova 8. lipnja 2013. u 19:00.

Peti Gospin štit: za redovnice (od 1. do 25. prosinca 2013.)

Sveta Misa je slavljena u crkvi Uskrsnuća Kristova 1. siječnja 2014. u 17:00.

Šesti Gospin štit: za buduće svećenike (od 5. ožujka do 20. travnja 2014.)

Gospin štit je bio u vrijeme korizme, a sveta Misa je slavljena u crkvi Uskrsnuća Kristova 21. travnja u 19:00.

Sedmi Gospin štit: za redovničke kandidate (od 1. do 24. prosinca 2014.)

Gospin štit je bio u vrijeme došašća, a sveta Misa je slavljena u crkvi Uskrsnuća Kristova 26. prosinca 2014. u 10:00.

Osmi Gospin štit: za misionare (od 18. veljače do 2. travnja 2015.)

Gospin štit je bio u vrijeme korizme, a sveta Misa je slavljena u crkvi Uskrsnuća Kristova 6. travnja 2015. u 10:00.

Deveti Gospin štit: za duhovnike (od 30. studenoga do 24. prosinca 2015.)

Gospin štit je bio u vrijeme došašća, a sveta Misa je slavljena u crkvi Uskrsnuća Kristova 31. prosinca 2015.

Deseti Gospin štit: za ispovjednike (od 10. veljače do 24. ožujka 2016.)

Gospin štit je bio u vrijeme korizme, a sveta Misa je slavljena u crkvi Uskrsnuća Kristova 28. ožujka 2016. u 19:00.

Jedanaesti Gospin štit: za ubijene svećenike (od 27. studenoga do 24. prosinca 2016.)

Gospin štit je bio u vrijeme došašća, a sveta Misa je slavljena u crkvi Uskrsnuća Kristova 26. prosinca 2016. u 10:00.

Kako se provodi pobožnost Gospinog štita?

Pobožnost Gospinog štita provodi se prema uputama koje se nalaze na ovom letku. Potrebno je oformiti skupinu od sedam molitelja i za svakoga odrediti dan u tjednu za prikazanje u molitvi i žrtvi, izabrati svećenika ili neku drugu posvećenu osobu nad kojom će zajednički činiti štit, zajedno prvi put izmoliti molitvu prikazanja, a poslije će je moliti svatko za sebe, te jednom godišnje prikazati svetu Misu za onoga za koga se molilo. Osim molitve prikazanja, molitelji se potiču moliti krunicu, litanije, križni put i druge molitve, a također, ako im je zgodno, ponekad i zajedno moliti.

Molitva prikazanja je ova:

Presveto Trojstvo: Oče, Sine i Duše Sveti, po Bezgrešnom Srcu Majke Marije prikazujem ti s ljubavlju sve svoje današnje molitve i žrtve te zasluge svih svojih današnjih dobrih djela i pokora, za svetost tvoga službenika/ce/slugu (navedi ime). Presveto Srce Isusovo, budi njegovo spasenje! Prečisto Srce Marijino, obrani ga od svakoga zla! Krvi Kristova, prekrij slugu svojega! Sveti Božji i anđeli nebeski, čuvajte ga danas i uvijek, izmolite mu snagu u pozivu na zemlji i vječnu radost u nebu. Amen.

Prema bilješkama gospođe Marice PERČIĆ

Gospođa Marica Perčić