Dekanska vizitacija župa

Dekanska vizitacija župa

Sastavni dio života župe je i službeni godišnji pohod dekana. Tako je 28. veljače dekan Čepinskog dekanata preč. Petar Čorluka pohodio župe i župnika obiju župa. Dekanski pohod sastoji se od pregleda crkvenih knjiga koje se vode u župama: Matica krštenih, Matica vjenčanih, Matica umrlih, Knjiga prvopričesnika, Knjiga potvrđenih, Knjiga ženidbenih navještaja, Knjiga misnih nakana, Knjiga blagajničkih dnevnika, Obračunski listovi, Župne obavijesti, Arhiv župe i druge administrativne zabilješke.

Dekanski pohod prije svega je prigoda za razgovor sa župnikom i upoznavanje stanja u župnoj zajednici. Dekan je razgovarao i s pastoralnim pomoćnikom vlč. Helmutom Schumacherom i poželio mu dobro zdravlje te zahvalio za službu koju u svojim umirovljeničkim danima vrši u ovim župnim zajednicama. Ovom prigodom Dekan je izrazio zadovoljstvo glede vođenja administracije i pastoralnog upravljanja župama koje su povjerene župniku dr. Đurica Pardonu. O svemu je sastavljen opsežan zapisnik na 12 stranica koji je upućen Nadbiskupiji na daljnje uredovanje.

dr. sc. Đurica Pardon, župnik


Dekan preč. Petar Ćorluka pregledava župne knjige
Dekan pregledava župne knjige
Dekan preč. Petar Ćorluka i vlč. Helmut Schumacher
Dekan preč. Petar Ćorluka i župnik Đurica Pardon