Briga župljana za naše župne zajednice

Briga župljana za naše župne zajednice

Naziv Crkva dolazi iz grč jezika. Ekklesia označava zbor, saziv, skupštinu. Crkva se, dakle, odnosi na zajednicu vjernika, onih koji su zajedno usmjereni na Boga, a svoje zajedništvo najljepše izražavaju u svetoj misi. Važno je zato imati osjećaja i za vlastitu župu, kako u materijalnom, tako i u duhovnom smislu. S jedne strane važno je naše sudjelovanje u euharistijskom slavlju i važan je svaki oblik kojim možemo pomoći da crkva bude ljepša i dostojna za slavljenje Boga. Ona je Božja kuća i dolikuje da Bogu dajemo najljepše što imamo. Osim sudjelovanja u pjevanju, čitanju, ukrašavanju itd., važno je imati osjećaja i za župne materijalne potrebe. Peta crkvena zapovijed to i određuje ovako: “Doprinosi za crkvene potrebe.” Pozvani smo i u tom materijalnom smislu imati osjećaja za svoju župu i, koliko nam osobne materijalne prilike dopuštaju, financijski je pomagati.

Ne treba sumnjati da je puno unutar naših župnih zajednica onih koji koliko mogu daju, i da to čine od srca, da ne zna ljevica što čini desnica. Tako npr. godinama neki župljani o vlastitom trošku i bez znanja drugih ljudi priskrbljuju župi Duha Svetoga veliki božićni bor. Drugi pšenicu o svetoj Barbari ili Luciji. Treći samoinicijativno kupe misnicu, sašiju liturgijsko ruho, poklone liturgijsko posuđe itd., a sve je to znak njihove plemenitosti i samozatajnosti.

U tom svjetlu valja istaknuti i lijep dar u vrijednosti od 10.000 kuna, a riječ je o računalu, pisaču i uredskom materijalu koji je župi Duha Svetoga darovalo poduzeće Kapital promet d.o.o., u vlasništvu župljana, obitelji Slavice i Franje Erceg. Iako su i oni to učinili tiho, župnik Đurica Pardon im je javno zahvalio, kako i dolikuje uzvratiti dobrotu za dobrotu. Zato je primjereno i ovdje spomenuti njihovo djelo, jer nas ono potiče da razvijamo osjećaj ljubavi za svoje župne zajednice. A Bog zna tko može i koliko može izravno pridonijeti, a tko i zašto ne može.