6. nedjelja kroz godinu A: A ja vam kažem

6. nedjelja kroz godinu A: A ja vam kažem

Misna čitanja
Razmišljanje uz Evanđelje

Obično volimo razmišljati pa i isticati kako je novi, Evanđeoski Zakon koji je donio Isus, milosrdniji od onoga koji je vrijedio u Starom zavjetu. Zato se riječi koje čujemo u Evanđelju 6. nedjelje kroz godinu A mogu činiti neobične. No, Isus je jasan kada kaže kako nije došao ukinuti nego ispuniti Zakon. Štoviše, opominje nas da nećemo baštiniti kraljevstva Božjega ne budemo li pravedniji od farizeja i pismoznanaca. Što nam time govori?

Farizeji i pismoznanci su činili velika i pobožna djela, vrijedna udivljenja. Ono što su radili itekako je bilo usmjereno na Boga i izvršavanje Božjih zapovijedi. Farizeji su tako imali čak 613 propisa, od kojih 365 zapovijedi i 248 zabrana, i sve su ih nastojali obdržavati, a uvelike su u tome i uspijevali. Ni pismoznanci nisu za njima zaostajali u proučavanju Svetoga pisma i obdržavanju propisa. Ipak, činili su to više da bi im se drugi divili, nego što su se sami divili svome Stvoritelju.

I to je ta opasnost na koju upozorava Isus i zato nas poziva da se klonimo hinjene pobožnosti i svim srcem tražimo kraljevstvo Božje i pravdu njegovu. Riječi: “A ja vam kažem…” upozoravaju nas da trebamo živjeti čisto i pred Bogom i pred ljudima. A tko tako živi, ujedno i uživa u Božjoj slavi i ne treba mu ljudska. Samim time što imamo milost biti vjernici i spoznavati Božju slavu imamo najveću nagradu – zahvalno srce, a ako je tako, slava koju nam mogu dati drugi ljudi čini se tek kao pljeva.

Zato nas Isus opominje da pomno čuvamo zapovijedi Božje, jer one za nas nisu tek neki izvanjski propisi, nego su nam u srce upisane i po savjesti predane. Naša pobožnost tako mora izvirati iz čista srca, uz svijest da živeći po Božjim odredbama dajemo Bogu najveću slavu, a ujedno sami rastemo u pravoj duhovnosti. (S. M. Gladić)